Rızık Bolluğu İçin Okunacak Dualar

Rızık, insanın muhtaç olduğu her şeye denir. Yiyecek, içecek, giyim, kuşam ve bunları almak için para… Hatta bu gibi maddi rızıkların yanında manevi rızıklar da vardır.Bir ismi de er- Rezzak olan Allah-u Zülcelâl, bütün kullarının rızkını verendir. Görünüşte rızık belli bir iş ve vasıta aracılığıyla geliyor olsa aslında o vasıtaları sebep kılan yine Allah-u Zülcelâl’dir

Rızık Bolluğu İçin Okunacak Dualar
Editör: Has Haberler
31 Temmuz 2019 - 00:51
Kul hangi vasıtayla gelirse gelsin rızkını Allah'ın verdiğine iman etmelidir. Rızık darlığı konusunda sıkıntı yaşayanlar da Allah'a dua etmelidir.  Dua etmek elbette, boş oturup, elini açıp, Allah'tan istemek demek değildir. Sebeplere müracaat etmekle birlikte o sebepleri musahhar kılanın yine Allah-u Zülcelâl olduğuna iman etmek gerekir.  Vakıa Suresi Allah-u Zülcelâl dünyayı bir imtihan yeri olarak yaratmıştır.

İmtihan icabı kullarını bazen rızık bolluğu, bazen de rızık darlığı ile dener. Her şey Allah'a yönelmek ve yardımı ancak Allah'tan beklemek için bir vesiledir.  Rızık darlığından kurtulmak için okunabilecek dualar vardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, bir hadis-i şerifinde; “Her gece Vâkıâ sûresini okuyan kimse fakirlik görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492) buyurmuştur.  Vakıa suresini okumaya devam eden kişilerin hiç hesap etmedikleri bir vasıta ile rızka nail oldukları görülmüştür.  Helal Rızık İsteme Duası  Rızkını helalden kazanmak müslümanın hem dünya hem ahiret saadeti için gereklidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Hz. Ali radıyallahu anhuya helal rızık istemek için şu duayı okumasını öğretmiştir:  “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.” Meali: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111) Rızkın Bereketli Olması İçin Dua  Rızkın çok olmasından ziyade bereketli olması daha önemlidir.

Allah-u Zülcelâl bir kişinin evine bereket verirse, rızkı ona yeterli gelir. Bunda aile fertlerinin tok gözlü ve kanaatkar olmasının da etkisi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, çok rızıktan ziyade bereket ve kanaat istemeyi tavsiye etmiştir.  Rasulullah aleyhisselatu vesselamın ashabına öğrettiği bir duası şöyledir:  “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.” Meali: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)


Borçluların Okuyabileceği Bir Dua  Borç dünya ve ahirette sıkıntı sebebidir. Bu sebeple borçları ödemek için niyetli olmak ve Allah'ın yardımını istemek gerekir.  Enes bin Malik’ten rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bir gün Muaz radıyallahu anhuya şöyle demiştir: “Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey

Muâz: “Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmened’dünya vel’ahireti ve rahimihüma tuğdihuma men teşeü ve temneu minhuma men teşaü irhamnî rahmeten tuğninî biha an rahmeti men sivek. Meali: “Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir.


Muhakkak sen herşeye kadirsin.” (Al-i İmran, 26)  “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Taberani;)

YORUMLAR

  • 0 Yorum