Ayetel kürsi okuyanlara büyük müjde!

Ayetel Kürsi Faziletleri 95 hadisle tespit edilmiş olup; Allah-u Teala’nın birliği, O’nun daima diri ve zâtı ile kāim olduğu, O’nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği gibi tevhid inancının esaslarını açık bir şekilde belirtmektedir. Ayet-el kürsi okumanın faydaları ve faziletleri için Hz. Peygamber, Kur’an’da en büyük âyetin Âyetü’l-kürsî olduğunu yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını vurgulamıştır. İşte, Ayetel kürsi okumanın faziletleri ve faydaları hakkında bazı bilgiler

Ayetel kürsi okuyanlara büyük müjde!
Editör: Has Haberler
19 Nisan 2021 - 23:38
Ayetel kürsi okumanın faydaları hem hadislerle hem de ayet açıklamaları ile vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu ve Kur’an âyetlerinin efendisi olduğunu müjdelemiştir.  Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Âyetü’l-kürsî’yi okuyana Allah’ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. İşte, Ayetel kürsi'nin faziletleri ve okumanın faydaları hakkında detaylı açıklamalar.AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah’a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete’l-kürsî’yi okumuştur.  Resûlullah’ın(s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir.

Namazlardan sonra ‘Ayetü’l-kürsî’yi okumak menduptur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Ayetü’l-kürsî’yi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve müslümanlara okumalarını öğütlemiştir.Bakara suresinin 255. ayeti, içinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılmaktadır.

“Kürsü”, Allah’ın kudret ve azameti, O’nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Âyette, Allah Teâlâ kendi zatının çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes’te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah, burada nasıl ise öyle tarif edilmektedir. O, yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve mâlikidir. Hiç kimse hâkimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde O’na ortak değildir. Hiçbir şey O’na rakip ve eş olamaz. O, mutlak ilim ve irade sahibidir. O’na hiçbir varlık güç yetiremez. O, bütün evrenin
sahibi, yöneticisi ve hâkimidir.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

YORUMLAR

  • 0 Yorum